Výhody/nevýhody LPG

Výhody Přestavby na LPG:

Nevýhody přestavby na LPG:

Jak je patrné, výhody přestavby dalece převyšují její nevýhody. Největśí výhodou je ekonomika provozu na LPG, který vyplývá z výrazně výhodnějśí ceny paliva.